Brugervilkår for BrugteLastbiler.dk

Læs venligst de nedenstående brugervilkår grundigt før du påbegynder enhver brug af https://www.brugtelastbiler.dk, herefter kaldet “sitet“.

Når du besøger og/eller benytter sitet, accepterer du samtidig de nedennævnte vilkår og betingelser. Såfremt du ikke ønsker at være bundet af disse vilkår og betingelser, skal du omgående forlade sitet og omgående ophøre enhver brug af sitet. BrugteLastbiler.dk har til enhver tid ret til at foretage ændringer i disse brugervilkår og sådanne modifikationer er gældende med det samme de offentliggøres på sitet. Ved at besøge og/eller anvende sitet, accepterer du samtidig dit ansvar for at holde dig orienteret om eventuelle opdateringer af disse brugervilkår. Ved gentagne besøg og/eller gentagen anvendelse af sitet, accepterer du således et ansvar for at genlæse de nedenstående vilkår og betingelser med jævne mellemrum.


Introduktion

Velkommen til BrugteLastbiler.dk, der har til formål at formidle køb og salg via annoncering på sitet og affilierede tjenester. BrugteLastbiler.dk er foreløbig at anse som et non-profit hobby projekt, der stilles til rådighed af privatpersonen Lars Grove Mortensen, som kan kontaktes på adressen: Sønderbrogade 34, 3.TV, 8700 Horsens, Danmark.

Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstændigheder er BrugteLastbiler.dk ansvarlig for (1) direkte skader, indirekte skader, afledte skader, eller følgeskader (herunder, men ikke afgrænset til, skader ved tab af forretningsfortjeneste, forretningsforstyrrelse, tab af data, tab af informationer eller andre tab), der opstår ved brugen af eller manglende mulighed for at bruge sitet og/eller tjenester/ydelser/informationer/transaktioner stillet til rådighed af BrugteLastbiler.dk og/eller downloadet fra sitet, eller forsinkelser forbundet med sådanne informationer/ydelser/tjenester/transaktioner, selvom BrugteLastbiler.dk eller repræsentanter for BrugteLastbiler.dk er blevet gjort opmærksom på - eller med rimelighed kunne forudse - muligheden for sådanne skader, eller (2) nogen former for krav relateret til fejl, forsømmelser, unøjagtigheder eller andre mangler ved tjenester/ydelser/informationer/transaktioner stillet til rådighed af BrugteLastbiler.dk og/eller downloadet fra sitet.

BrugteLastbiler.dk og/eller repræsentanter for BrugteLastbiler.dk kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugernes anvendelse af sitet og/eller affilierede tjenester.

Hvis BrugteLastbiler.dk - på trods af bestemmelserne i denne aftale - bliver fundet ansvarlig, er BrugteLastbiler.dk's ansvar overfor dig eller nogen tredjepart (uanset om dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, på grund af uagtsomhed, lovgivning, objektivt ansvar, eller på anden måde) begrænset til det største af (1) den samlede betaling, du betaler til BrugteLastbiler.dk indenfor 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (2) DKK 1.000,-

1. Ophavsret, licenser, registrering og retten til ideer

National og international lovgivning om immaterialret, ophavsret og varemærkeret beskytter alt indhold af sitet. Den intellektuelle ejendom, ophavsretten og varemærkerne tilhører BrugteLastbiler.dk, associerede parter og tredjeparts licenshavere. Du må på ingen måder og til intet formål modificere, kopiere, reproducere, publicere, oploade, downloade, indsamle, indeksere, "scrape", sende, transmittere, opbevare, eller distribuere indholdet af sitet eller affilierede tjenester (herunder, men ikke afgrænset til, tekst, grafik, billeder, ideer, koncepter, kildekode, samt software) uden forudgående skriftlig tilladelse fra BrugteLastbiler.dk.

Til eget brug må du udskrive og downloade dele af materialet fra de forskellige områder af sitet, såfremt du hverken redigerer eller sletter oplysninger om ophavsret og/eller ejendomsret fra materialet.

Når du besøger og/eller benytter sitet, accepterer du samtidig at BrugteLastbiler.dk, ved hjælp af tredjeparts cookies, lader tredjepart (herunder Google) registrere personlige oplysninger om dig og din anvendelse af sitet (herunder, men ikke afgrænset til, ip-adresser og oplysninger om brugeradfærd på sitet), samt at denne tredjepart videregiver sådanne informationer til BrugteLastbiler.dk, der bruger oplysningerne til kortlægning af brugeradfærd, samt udarbejdelse af analyser og statistikker.

Når du annoncerer eller på anden måde opretter indhold på sitet, overdrager du samtidig BrugteLastbiler.dk en vedvarende, uigenkaldelig, overdragelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, afgiftsfri, global licensrettighed til at opbevare, analysere, reproducere, distribuere, transmittere, offentliggøre, markedsføre, vise, samt skabe afledte værker (herunder, men ikke udelukkende, reklamer og andet markedsføringsmateriale til offentlig fremvisning og/eller indrykning i aviser, magasiner, tv-udsendelser, radio-udsendelser, samt alle dele af internettet) af ethvert materiale og anden information (herunder, men ikke udelukkende, tekst, grafik, billeder, specialtilretninger, kode, korrespondancer, samt indeholdte ideer til nye og forbedrede produkter, tjenester og ydelser) du indrykker på offentlige områder af sitet (herunder, men ikke udelukkende, annoncer, opslagstavler, forums, nyhedsgrupper og brugerprofiler) eller via email til BrugteLastbiler.dk uanset metoden og i ethvert medie, der er kendt på nuværende tidspunkt eller herefter udviklet. Du tildeler samtidig BrugteLastbiler.dk retten til at registrere, opbevare og bruge dit og din virksomheds navn og kontaktoplysninger i relation til det indrykkede materiale og anden information, samt i forbindelse med alle former for analyser, markedsføring og promoverende materiale. Du fraskriver dig samtidig enhver mulighed for at gøre krav gældende imod BrugteLastbiler.dk og/eller repræsentanter for BrugteLastbiler.dk i forbindelse med påståede eller faktiske krænkelser eller uretmæssig overtrædelse af regler om navnebeskyttelse i din kommunikation med BrugteLastbiler.dk.

2. Varemærker

BrugteLastbiler.dk og/eller ethvert andet navn tilhørende BrugteLastbiler.dk eller associerede websites, seminarer, konferencer, begivenheder, messer, publikationer, produkter, indhold, ydelser eller tjenester er eksklusive varemærker eller brand navne tilhørende BrugteLastbiler.dk, inklusiv sitets design, visuelle udtryk, farvekombinationer, layout, samt alle andre grafiske elementer. Enhver brug af varemærker og brand navne tilhørende BrugteLastbiler.dk er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra BrugteLastbiler.dk. Bemærk at andre produkt- eller firmanavne, der nævnes på sitet, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

3. Anvendelse af https://www.brugtelastbiler.dk og affilierede tjenester

Du erklærer dig indforstået med at: (1) BrugteLastbiler.dk ikke markedsfører, kontrollerer eller støtter nogen form for information, produkter eller ydelser, dog alene undtaget information/produkter/ydelser, der tydeligt kan identificeres som leveret af BrugteLastbiler.dk. (2) Alle informationer, produkter og ydelser, der udbydes på sitet eller på internettet generelt, og som ikke tydeligt kan identificeres som leveret af BrugteLastbiler.dk, udbydes af tredjeparts leverandører, der hverken er forbundet eller affilieret med BrugteLastbiler.dk. (3) BrugteLastbiler.dk har ikke noget ansvar i nogen form vedrørende informationer, produkter og ydelser, der udbydes af tredjeparts leverandører. (4) BrugteLastbiler.dk yder ingen garantier for at filer eller kode, der er tilgængelig via sitet, affilierede tjenester, eller internettet generelt, er fri for virus, orme, trojanske heste, eller andet kode af smitsom, korrumperet, eller destruktiv karakter. (5) Du selv har ansvaret for at implementere tilstrækkelige procedurer, forholdsregler og tjekpunkter for at kunne tilfredsstille dine specifikke krav til data input og output, samt for at føre enhver form for sikkerhedskopi - eksternt for sitet - der måtte være nødvendig for genskabelsen af tabt data.

Når du besøger og/eller benytter sitet eller affilierede tjenester, garanterer du, at du ikke vil:

 1. Transmittere nogen former for beskeder, information, data, tekst, software, billeder, eller andet indhold, der er ulovligt, skadende, truende, fornærmende, chikanerende, torturerende, ærekrænkende, vulgært, obskurt, injurierende, stødende, ubehageligt eller på anden måde invaderende for andres privatliv eller offentlig færden;
 2. udgive dig for at være en anden person, autoritet eller juridisk enhed (herunder, men ikke afgrænset til, en repræsentant for BrugteLastbiler.dk, en forum moderator, en guide, en ekspert, eller en repræsentant for en tredjepartsleverandør) eller på anden måde misrepræsentere eller give falske oplysninger om din tilknytning til en anden person, autoritet eller juridisk enhed;
 3. indrykke eller på anden måde transmittere noget materiale, som du ikke har ret til at reproducere, vise, eller transmittere under gældende lovgivning eller kontraktlige forhold (så som tavshedspligt og konkurrenceklausuler);
 4. indrykke eller på anden måde transmittere materiale, der indeholder virus, orme, trojanske heste, eller anden kode af smitsom, korrumperet eller destruktiv karakter;
 5. slette eller udelade nogen former for kildehenvisning, forfattertilskrivelser, juridiske meddelelser, proprietære betegnelser, eller andre etiketter fra materiale, som du indrykker eller på anden måde transmitterer eller opbevarer (herunder, men ikke afgrænset til, materiale du enten indrykker på eller henter fra sitet eller affilierede tjenester);
 6. indrykke eller på anden måde transmittere annoncer, reklamer, eller andet markedsføringsmateriale, medmindre du har en reel annoncerings- og salgshensigt med annonceringen og denne annoncering med rimelighed relaterer til produkter, der er relevante for sitet;
 7. bruge sitets kommunikationsmuligheder på en måde, der negativt påvirker anvendelsen eller tilgængeligheden af sitets ressourcer for andre brugere (herunder, men ikke afgrænset til, "spam", tekst kun bestående af VERSALER/store bogstaver, links til andre hjemmesider, negativ søgemaskineoptimering, samt duplikeret indhold fra https://www.brugtelastbiler.dk eller andre hjemmesider);
 8. indrykke eller på anden måde transmittere "junk mail", "spam", "kædebreve", "pyramidespil", eller nogen anden form for ulovligt materiale;
 9. indsamle eller bruge oplysninger om andre (herunder, men ikke afgrænset til, email-adresser og andre kontaktoplysninger), til andet formål end besvarelse af den pågældendes henvendelse eller annoncering;
 10. overtræde hverken national eller international lovgivning (herunder, men ikke afgrænset til, markedsføringsloven, ophavsretsloven, varemærkeloven, aftaleloven, forbrugeraftaleloven, købeloven, samt straffeloven);
 11. hverken vil omgå eller forsøge at omgå foranstaltninger, der har til formål at forhindre eller begrænse adgang til dele af sitet eller andre produkter eller tjenester affilieret med BrugteLastbiler.dk;
 12. indrykke eller på anden måde transmittere materiale, der krænker patenter, varemærker, ophavsret, god markedsføringsskik, forretningshemmeligheder, proprietære betegnelser eller ejendomsrettigheder;
 13. slette eller redigere nogen former for materiale, der er indrykket eller transmitteret af andre personer, autoriteter eller juridiske enheder;
 14. manipulere eller på anden måde vise dele af sitet ved brug af frames, indlejring eller anden teknologi (uanset om det fremgår, at data/indhold stammer fra BrugteLastbiler.dk); eller
 15. registrere, tilmelde, forsøge at registrere, forsøge at tilmelde, framelde, eller forsøge at framelde nogen parter til noget produkt eller tjeneste affilieret med BrugteLastbiler.dk, med mindre du er eksplicit autoriseret af sådanne parter til at foretage disse handlinger.

Du påtager dig alt ansvar og risiko for din anvendelse af sitet, affilierede tjenester, og/eller internettet generelt. BrugteLastbiler.dk stiller sitet og affilierede tjenester til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. BrugteLastbiler.dk garanterer ikke (hverken eksplicit eller implicit), repræsenterer ikke, godkender ikke og bekræfter på ingen måde kvaliteten, sikkerheden, lovligheden, salgbarheden, nøjagtigheden, rigtigheden, fyldestgørelsen, eller brugbarheden af de informationer, produkter, og/eller ydelser, der annonceres via sitet, affilierede tjenester eller internettet generelt. BrugteLastbiler.dk er ikke ansvarlig for noget tab eller skade, der opstår enten direkte eller indirekte fra transaktioner foretaget via sitet, affilierede tjenester, eller internettet generelt. Det er alene dit eget ansvar at vurdere nøjagtigheden, rigtigheden, lovligheden, fyldestgørelsen og brugbarheden af enhver mening, rådgivning, service, annoncering, tilbud og anden information, der stilles til rådighed via sitet, affilierede tjenester, eller internettet generelt. Du er endvidere indforstået med, at internettet indeholder ucensureret materiale, der blandt andet kan indeholde seksuelle budskaber eller på anden måde være stødende overfor dig. Din adgang til materiale på internettet (herunder også sitet og affilierede tjenester) foregår helt på eget ansvar og risiko. BrugteLastbiler.dk og associerede parter har intet ansvar i nogen form overhovedet for det materiale andre parter distribuerer eller transmitterer via internettet (herunder også via sitet og affilierede tjenester), eller for din færden på sitet, affilierede tjenester, eller internettet generelt.

4. Udstyr

Du er selv ansvarlig for indkøb og vedligeholdelse af al telefonforbindelse, computerudstyr og andet udstyr, der under enhver omstændighed måtte være nødvendig for din tilgang til og anvendelse af sitet, samt alle gebyrer, takster og opkrævninger forbundet hermed.

5. Erstatning og forbehold af rettigheder

Du accepterer at forsvare og skadesløsholde BrugteLastbiler.dk (herunder, men ikke afgrænset til, BrugteLastbiler.dk's repræsentanter, indehavere, agenter, licensgivere, affilierede parter, samt leverandører) og eventuelle tredjeparts informationsudbydere til sitet fra og mod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger (herunder, men ikke afgrænset til, advokatsalærer), der måtte opstå som følge af enhver overtrædelse af denne aftale (herunder uagtsom eller ulovlig adfærd) af dig, din brug af sitet, og/eller din adgang til sitet.

Du accepterer samtidig, at BrugteLastbiler.dk til enhver tid forbeholder sig retten til at frigive alle oplysninger om nuværende eller tidligere annoncør eller brugere, såfremt BrugteLastbiler.dk mener, at en brugerprofil bliver brugt til at begå ulovlige handlinger, hvis oplysningerne indstævnes og/eller hvis BrugteLastbiler.dk finder det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt.

6. Tredjeparters rettigheder

Bestemmelserne i afsnit 3 (Anvendelse af https://www.brugtelastbiler.dk og affilierede tjenester), og 5 (Erstatning og forbehold af rettigheder) har til formål at begunstige BrugteLastbiler.dk (herunder, men ikke afgrænset til, BrugteLastbiler.dk's repræsentanter, indehavere, agenter, licensgivere, affilierede parter, samt leverandører) og eventuelle tredjeparts informationsudbydere til sitet. Enhver af disse individuelle parter har ret til, på egne vegne, at udøve og håndhæve disse vilkår og betingelser direkte overfor dig.

7. Opsigelse

Hver part kan uden varsel opsige denne aftale på ethvert tidspunkt og uden begrundelse. Endvidere kan BrugteLastbiler.dk til enhver tid, uden varsel og uden at misligeholde sine forpligtelser, udelukke enhver bruger fra at annoncere på sitet, samt fjerne og/eller redigere enhver annoncering på sitet, såfremt den pågældende annoncering er i strid med bestemmelserne i denne aftale og/eller hvis BrugteLastbiler.dk finder det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt. Bestemmelserne i afsnit 1 (Ophavsret, licenser, registrering og retten til ideer), 3 (Anvendelse af https://www.brugtelastbiler.dk og affilierede tjenester), 5 (Erstatning og forbehold af rettigheder), 6 (Tredje parts rettigheder) og 11 (Generelt) overlever enhver opsigelse af denne aftale og er således fortsat gældende på trods af opsigelsen.

8. Særlige formaninger omkring international brug

I erkendelse af den globale karakter af internettet, accepterer du at overholde enhver national og international lovgivning (herunder, men ikke afgrænset til, alle regler om internettet, data, e-mail og/eller privatlivets fred). Konkret accepterer du således også at overholde alle gældende love vedrørende overførsel af tekniske data mellem Danmark og det land, hvor du opholder dig.

9. Handel med tredjeparter

Dine udvekslinger, korrespondancer, forretninger og/eller transaktioner med nogen tredjepart fundet på eller via sitet, relateret til betaling og levering af varer og tjenester, samt andre vilkår, betingelser, garantier eller erklæringer i forbindelse med sådanne transaktioner, er udelukkende mellem dig og en sådan tredjepart. Du accepterer, at BrugteLastbiler.dk hverken er ansvarlig eller hæfter for eventuelle tab, skader eller andre forhold af nogen art, der måtte opstå som følge af sådanne udvekslinger, korrespondancer, forretninger og/eller transaktioner.

10. Hyperlinks og referencer

Både sitet og affilierede tjenester kan indeholde, eller tredjeparter kan oplyse, hyperlinks og/eller andre referencer til hjemmesider og ressourcer, der ikke er affilieret med BrugteLastbiler.dk. Fordi BrugteLastbiler.dk ikke har kontrol over disse hjemmesider og ressourcer, anerkender og accepterer du, at BrugteLastbiler.dk ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne hjemmesider eller ressourcer og ikke støtter og ikke er ansvarlig eller hæfter for indhold, reklame, produkter eller andre materialer på eller tilgængelige via sådanne hjemmesider eller ressourcer. Du anerkender og accepterer, at BrugteLastbiler.dk ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tab, der er forårsaget af, eller påstås at være forårsaget af, eller er opstået i forbindelse med brugen af, eller er opstået på grund af tilliden til sådant indhold, varer eller tjenester, som er tilgængelige på eller via sådanne hjemmesider eller ressourcer.

11. Generelt

Denne aftale skal i alle henseender være underlagt (og skal tolkes i overensstemmelse med) den gældende lovgivning i Danmark, der finder anvendelse på aftaler indgået i Danmark og aftaler som påtænkes udført i Danmark. Du accepterer, at enhver juridisk handling eller sagsanlæg mellem dig og BrugteLastbiler.dk til ethvert formål vedrørende denne aftale eller parternes forpligtelser i henhold hertil skal anlægges udelukkende ved en dansk domstol.

Ethvert sagsanlæg eller krav, du måtte have med hensyn til sitet eller affilierede tjenester, skal indledes inden et (1) år efter kravet eller søgsmålsgrunden er opstået. Såfremt et sådant krav eller sagsanlæg ikke indledes indenfor denne tidsfrist på et (1) år efter kravet eller søgsmålsgrunden er opstået, vil det pågældende krav eller sagsanlæg være forældet. Såfremt BrugteLastbiler.dk ikke insisterer på, eller håndhæver, streng opfyldelse af en bestemmelse i denne aftale, skal dette ikke tolkes som et afkald på nogen bestemmelse eller rettighed. Hverken adfærd mellem parterne eller handelspraksis kan ændre nogen bestemmelse i denne aftale. BrugteLastbiler.dk kan til enhver tid og uden varsel overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til enhver part.

BrugteLastbiler.dk forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives i denne aftale.

Nogle af de oplysninger, der fremgår af sitet eller affilierede tjenester, kan indeholde forudsigelser eller andre antagelser om fremtidige begivenheder eller BrugteLastbiler.dk's fremtidige økonomiske formåen. Du advares hermed om, at disse udsagn kun er forudsigelser, samt at de faktiske begivenheder eller resultater kan afvige væsentligt fra disse forudsigelser.